Magyar Interim Menedzsment Egyesület

ETIKAI KÓDEX

English


A Magyar Interim Menedzsment Egyesület (MIME) tagjai számára az alábbiakban felsorolt etikai elvek az irányadóak. Ezek az elvek az időszakos menedzser szakma alapvető értékeit tükrözik. A MIME célul tűzi ki, hogy segít tagjainak az alábbi elvek gyakorlati megvalósításában.

MIME tagoknak az alább felsoroltakat javallott figyelembe venni és betartani:

Professzionalizmus
Tevékenységüket a hivatásnak megfelelő legmagasabb szinten folytassák. Végezzék úgy munkájukat, hogy az ne vessen rossz fényt a szakmára.

Integritás
Kereskedelmi tevékenységüket feddhetetlenül folytassák, kerüljék az olyan magatartást, mely megtévesztő vagy félrevezető lehet.

Szakértelem
Minden időszakos menedzseri megbízást hozzáértéssel, megfelelő felkészültséggel, alaposan és időben végezzenek.

Objektivitás
Pártatlanul és objektíven ítéljenek minden megbízásuk során a tények figyelembevételével.

Pontosság
Törekedjenek a pontosságra minden ügyféllel és az egyéb partnerekkel történő kommunikáció során; ösztönözve ezzel partnereiket, hogy ők is hasonlóképpen járjanak el az információcsere pontosságának érdekében.

Érdekkonfliktusok
Törekedjenek a konfliktusok kiküszöbölésére vagy mielőbbi tisztázására a folyamatban lévő, illetve a már lezárt megbízások kapcsán (beleértve a közvetlen versenytársakkal felmerülő konfliktusokat is).

Megbízhatóság
Teljes mértékben tartsák tiszteletben az ügyfél által rájuk bízott bizalmas információkat.

Lojalitás
Lojálisan járjanak el megbízásaik során az ügyfeleik érdekeit képviselve, tekintet nélkül a megbízásban résztvevő egyéb felek gazdasági érdekeire.

Átadás előkészítése
Készüljenek fel a feladatok átadására az időszakos szerződés lejártával.

Egyenlő esély
Biztosítsanak egyenlő esélyt és értékeljenek tárgyilagosan minden potenciális jelöltet az időszakos menedzseri pozíció betöltésére.

Közös érdek és legalitás
Tevékenységüket mindig a közös érdekek figyelembevételével folytassák a helyi jogi szabályoknak megfelelően.

Budapest, 2003 októberHungarian Association of Interim Management

CODE OF CONDUCT

Members of the Hungarian Association of Interim Management (MIME) are
guided by the following ethical principles, which reflect fundamental values
of the interim management profession. The MIME is committed
to educating its members about the application of these principles.
MIME members will:

Professionalism
conduct their activities in a manner that reflects
favorably on the profession. A member shall not, through action or inaction, do anything which could bring disrepute on the Profession.

Integrity
conduct their business activities with integrity and
avoid conduct that is deceptive or misleading.

Competence
perform all interim management assignments competently,
and with an appropriate degree of knowledge,
thoroughness and urgency.

Objectivity
exercise objective and impartial judgment in each
interim management assignment, giving due consideration
to all relevant facts.

Accuracy
strive to be accurate in all communications with
clients and other parties and encourage them to
exchange relevant and accurate information.

Conflicts of Interest
avoid, or resolve through disclosure and waiver,
conflicts of interest, including existing or completed assignments with direct competitors.

Confidentiality and trustworthiness
Fully respect confidential information entrusted to them by clients

Loyalty
serve their clients loyally and protect client interests
when performing assignments, regardless of differing economic interest of the several parties involved in an assignment.

Preparation for Succession
Actively prepare for the permanent succession/hand over by the end of the interim management contract

Equal Opportunity
support equal opportunity in employment and
objectively evaluate all qualified candidates for interim management and succession

Public Interest and Legality
conduct their activities with respect for the public
interest and always within the local legal framework.

Budapest, October 2003
    Morse design and solution